fk3heim.jpg

Stéttarfélag FK

Stéttarfélag FK var stofnað á aðalfundi Félags kvikmyndagerðarmanna í apríl 2014. Hægt er að gerast félag í stéttarfélgshluta FK.

 


STÉTTARFÉLAGS AÐILD

Til þess að verða virkur í stéttarfélagi FK þá er best að byrja á því að fylla út umsókn hér á vef félagsins um félagsaðild og líka á vef RSÍ: http://www.rafis.is/um-rsi/umsokn-um-felagsadhild  Ef að þú greiðir þér laun sjálfur þá ættiru að geta framfylgt þeim upplýsingum sem koma fram hér að neðan nú ef einhverjir aðrir sjá um laungreiðslu þína þá má áframsenda þessar upplýsingar á launadeild fyrirtækisin, bókara eða endurskoðanda.

Gott er að vita að ef þú ert að færa þig á milli stéttarfélaga innan RSÍ þá tapar þú engum réttindum við færsluna. Ef  þú ert að færa þig frá stéttarfélögum innan ASÍ (eins og t.d. VR) þá á slíkt hið sama við þegar um sjúkradagpeninga er að ræða. Réttur til almennra styrkja flyst hins vegar ekki og skapast eftir 12 mánaða samfelldar greiðslur.

Þeir sem greiða af sjálfum sér eða fyrirtæki í þeirra eigu þurfa að uppfylla skilyrði lágmarksgreiðslu af heildarlaunum sem er kr. 395.000. Félagsgjald er 1% af heildarlaunum starfsmanns eða að lágmarki kr 3.950. Sjá einnig upplýsingar um aðra sjóði hér að neðan. Þessi tala er endurskoðuð um hver áramót.

Fyrir félagsgjald þitt og greiðslu í sjúkra, endurhæfingar, orlofs og endurmenntunarsjóð eru ýmis réttindi sem þér gefst kostur á. T.d aðgangur að orlofshúsum RSÍ sem eru víða um land og erlendis. RSÍ veitir fjölmarga styrki m.a. gleraugnastyrki og fæðingarstyrk sem þú hefur rétt til að sækja í eftir 12 mánuði. Hér fyrir neðan er að finna frekari upplýsingar um það sem aðildin býður upp á. Einnig finnur þú þessar upplýsingar á vef RSÍ  http://www.rafis.is/kjaramal/upplysingar-fyrir-launagreidendur

GREIÐSLUUPPLÝSINGAR:

Rafiðnaðarsambands Íslands: (reiknast af heildarlaunum)

Félagsgjald 1%     (sjá lista hér neðar) (Hérna velur þú Félag kvikmyndagerðarmanna - Félagsgjald (F437)

Sjúkrasjóður (S982) 1%

Orlofssjóður (O982) 0,25%

Endurmenntunarsjóður 1,1% ( E437)

Bankaupplýsingar: 0526-26-400800. Gjöld til stéttarfélaganna innan RSÍ, sem Stafir innheimta, skal leggja inn á þennan reikning.

Kennitala Stafa lífeyrissjóðs er: 430269-0389

Stafir lífeyrissjóður sér um innheimtu á félagsgjöldum Rafiðnaðsambandsins

Stafir lífeyrissjóður  (L430): (reiknast af heildarlaunum)
     
Sameignardeild (L430)       Séreignardeild (X431)
Iðgjald  4%   (framlag launþega)    Iðgjald  2% eða 4% (framlag launþega)

Mótframlag 8,5% (framlag launagreið.) frá og með 1. júlí 2016 

  Mótframlag  2% (framlag launagreið.)

Endurhæfingarsjóður (R430) 0,1%

   

UPPLÝSINGAR UM RÉTTINDI

Rafiðnaðarsambandið er með öflugan styrktar- og sjúkrasjóð. Félagsmenn í veikindaleyfi geta sótt um sjúkradagpeninga þegar réttur til launa hjá atvinnurekanda er fullnýttur. Sjúkradagpeningar greiðast í allt að 6 mánuði, mánaðarleg greiðsla er 80% af meðaltekjum síðustu fimm mánaða samkvæmt inngreiðslum í styrktarsjóð. Réttur til sjúkradagpeninga ávinnst eftir 6 mánaða samfelldar greiðslur í sjúkrasjóð.

Félagsmaður getur jafnframt sótt um styrk vegna langvarandi veikinda maka/barna, verði félagsmaður fyrir tekjumissi vegna þess. Vegna veikinda barna þurfa félagsmenn að nýta veikindarétt samkvæmt kjarasamningi. Varðandi veikindi maka þurfa veikindi að hafa staðið í a.m.k. tvær vikur til að réttur skapist. 

Félagsmenn geta jafnframt sótt um fjölmarga styrki eins og vegna kostnaðarsamra læknisaðgerða, gleraugnastyrk, fæðingarstyrk, styrk vegna  krabbameinsskoðunar, hjartaverndar, sjúkraþjálfunar, líkamsræktar, námskeiða, sálfræðiviðtala, ferðakostnaðar og dánarbóta. Réttur til styrkja ávinnst eftir 12 mánaða samfelldar greiðslur í styrktarsjóð. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu rafiðnaðarsambandsins: http://rafis.is/images/stories/pdf_skjol/RSI_bladid/RSI_baeklingur_net_2016.pdf

Rafiðnaðarsambandið á og rekur 43 orlofshús/íbúðir í öllum landshlutum, sum þeirra eru einungis í sumarútleigu, önnur til útleigu allt árið. Flestum húsum fylgir heitur pottur. Gæludýr eru leyfð í orlofshúsinu á Flúðum. Einnig eru til útleigu allt árið 2 íbúðir í Torrevieja á Spáni og 1 íbúð í Kaupmannahöfn. Sjá nánari upplýsingar á orlofsvefnum, http://orlof.is/rafis/

Ef þú þarft frekari upplýsingar máttu hafa sambandi við formann félagsins í gegnum tölvupóst: eða Sigrúnu Sigurðardóttur hjá RSÍ.

 

Gildandi kjarasamningar

Sjóðir FK

Samningar

Félag kvikmyndagerðamanna / The Icelandic Film Makers Association | Hverfisgata 54 | 101 Reykjavík | Iceland
Vefhönnun: Hugsa sér!